Actueel

22-05-2024 Beoordelingsrapport Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT) ter commentaar gepubliceerd.

In de afgelopen periode heeft de Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT) aan de volgende beoordelingsrapport gewerkt:

Het bovengenoemde beoordelingsrapport is met ingang van 22 mei 2024 ter commentaar gepubliceerd.
U kunt uw commentaar tot 3 juli 2024 indienen bij NL.CLA.DWP@kiwa.com t.a.v. secretaris Werkgroep Beveiliging Toestellen

Uitsluitend met het daarvoor bestemde Template formulier. klik hier om het formulier te downloaden.
Gelieve het formulier met uw commentaar als Word-document in te dienen.

Read More

28-02-2024 Beoordelingsrapporten vastgesteld

De Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT) heeft per december 2023 de volgende Beoordelingsrapporten vastgesteld
MELKROBOT – Agrarisch
STALAPPARATUUR MELKVEE - Agrarisch
TANDARTS- EN MONDZORGUNIT BEHANDELSTOEL – Medisch
TANDARTS- EN MONDZORGUNIT SPITTOON – Medisch
Daarbij is ook het overzicht beveiliging gevaarlijke toestellen geactualiseerd.

Verder is er door de WBT een brief opgesteld voor leveranciers of producenten van de melkrobot
Op de pagina documenten is het Jaarrapport 2023 en Jaarplan 2024 gepubliceerd. alsmede het geactualiseerde Overzicht  Waterleidingtechnische Veiligheidscertificaten o.b.v. BRL-K14011.
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de WBT via grabel.van.der.burg@kiwa.com.

Read More

2023-12-18 Publicatie ter kritiek BRL-K14010-3

Publicatie ter kritiek per 18 december 2023

Met ingang van 18 december 2023 is de  BRL-K14010-3 voor een periode van 6 weken ter kritiek gepubliceerd.
Deze commentaartermijn is inmiddels verlopen. De binnengekomen commentaren worden beoordeeld door het College van Deskundigen en de inzenders van commentaar ontvangen hierover een terugkoppeling. 
 
BRL-K14010-3: Beoordelingsrichtlijn BRL-K14010 - deel 3, concept 23-11-2023 voor het Kiwa attest-met-productcertificaat voor legionellapreventie met chemische technieken Deel 3: Chemische doseertechniek inclusief de beheerinstructie voor het product en de installatie
 
De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door Kiwa gehanteerd bij de
behandeling van een aanvraag voor en bij de instandhouding van een ‘Attest-met productcertificaat’
voor legionellapreventie met de chemische doseertechniek inclusief een
beheerinstructie voor het product alsmede de installatie waarin deze techniek wordt
geplaatst.

Met vragen over deze BRL kunt u contact opnemen met
e-mail: NL.CLA.DWP@kiwa.com  t.a.v. Dhr. Kees de Bree.

Klik hier om de concept beoordelingsrichtlijn te downloaden of u kunt deze downloaden via onze website www.kiwa.nl.

Read More

09-12-2023 Vastgestelde beoordelingsrapporten

De Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT) heeft de volgende beoordelingsrapporten vastgesteld:

Klik op bovenstaande beoordelingsrapporten om de documenten te downloaden. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Werkgroep Beveiliging Toestellen
 

Read More

05-12-2023 Waterwerkbladen ter commentaar gepubliceerd !

In de afgelopen periode is er door de commissie waterwerkbladen gewerkt aan een actualisatie van de volgende documenten:

De waterwerkbladen 4.4 serie is al in 2021 ter commentaar gepubliceerd. In afwachting van de literatuurstudie naar de groeibevorderende omstandigheden door KWR en Berenschot heeft de commissie waterwerkbladen in 2021 besloten om de 4.4 serie niet aan te passen. Gezien recente vragen aan de commissie over deze serie (versie 2018) en het uitblijven van besluitvorming met betrekking tot de adviezen in het rapport van KWR en Berenschot heeft de commissie besloten om de 4.4 serie toch te actualiseren.
De commissie waterwerkbladen wil benadrukken dat het om een actualisatie gaat en geen grootschalige revisie. Deze actualisatie betreft het binnengekomen commentaar uit 2021 die door de commissie zijn beoordeeld en zijn verwerkt in bovengenoemde waterwerkbladen. Vanzelfsprekend worden bij relevante wijzigingen van de Regeling legionellapreventie en de Drinkwaterregeling de waterwerkbladen opnieuw herzien en ter kritiek gepubliceerd.

De waterwerkbladen zijn met ingang van 5 december ter commentaar gepubliceerd.
U kunt uw commentaar tot 24 januari 2024 indienen bij NL.Waterwerkbladen@kiwa.com 
Uitsluitend met het daarvoor bestemde template formulier. Gelieve het formulier als Word-document in te dienen. Er is ook een crossreference tabel toegevoegd die aangeeft wat er gewijzigd is t.o. van de vigerende versies die zijn gepubliceerd in 2018.
 

Read More

29-09-2023 Beoordelingsrapporten Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT) ter commentaar gepubliceerd.

In de afgelopen periode heeft de Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT) aan de volgende beoordelingsrapporten gewerkt: 


De bovengenoemde beoordelingsrapporten zijn met ingang van 29 september 2023 ter commentaar gepubliceerd.
U kunt uw commentaar tot 7 november 2023 indienen bij NL.CLA.DWP@kiwa.com t.a.v. secretaris Werkgroep Beveiliging Toestellen

Uitsluitend met het daarvoor bestemde Template formulier. klik hier om het formulier te downloaden. 
Gelieve het formulier als Word-document in te dienen

Read More

07-07-2023 Overzicht beveiliging gevaarlijke toestellen, notitie terugstroombeveiligingen en gevaarlijke toestellen geactualiseerd

De Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT) heeft een aantal documenten geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.
Het betreft de volgende documenten:

 • Overzicht beveiliging gevaarlijke toestellen
 • Besluitenoverzicht
 • Notitie terugstroombeveiligingen en gevaarlijke toestellen (actualisatie van notitie uit 2016)
 • Voorbeeld met toelichting op inhoud van de BR rapporten (actualisatie)
 • Symbolen beoordelingsrapporten (actualisatie)

  Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Werkgroep Beveiliging Toestellen.

Read More

20-06-2023 Publicatie vastgesteld waterwerkblad

De commissie waterwerkbladen heeft het volgende waterwerkblad na de kritiekperiode en behandeling van het commentaar definitief vastgesteld: 

 • Waterwerkblad 4.1 Drinkwaterreservoirs
De inzenders hebben terugkoppeling gekregen.
De commissie bedankt alle inzenders voor hun feedback op de bovengenoemd waterwerkblad.
 

Read More

06-03-2023 Waterwerkbladen ter commentaar gepubliceerd !

In de afgelopen maand is er door de commissie waterwerkbladen gewerkt aan de revisie van waterwerkblad 4.1 Drinkwaterreservoirs.

Het bovengenoemde waterwerkblad is met ingang van 6 maart ter commentaar gepubliceerd.
U kunt uw commentaar tot 6 mei 2023 indienen bij NL.Waterwerkbladen@kiwa.com
Uitsluitend met het daarvoor bestemde Template formulier, klik hier om dit formulier te downloaden.
Gelieve het formulier als Word-document in te dienen. Er is ook een overzicht toegevoegd die aangeeft wat er gewijzigd is t.o. van de huidige versies die zijn gepubliceerd. Klik hier om dit overzicht te downloaden.
 

Read More

03-03-2023 Publicatie vastgestelde waterwerkbladen

De commissie waterwerkbladen heeft de volgende waterwerkbladen na de kritiekperiode en behandeling van het commentaar definitief vastgesteld: 

 • Waterwerkblad 2.1A Berekeningsgrondslagen druk, volumestroom en temperatuur voor tappunten en toestellen (betreft alleen artikel 5.5 waar een verwijzing is opgenomen naar toelichting WB 2.1A-T)
 • Toelichting Nood en oogdouches 2.1A-T op artikel 5.5 van waterwerkblad 2.1A (complete toelichting)
 • Waterwerkblad 3.6 Aanleg van leidingwaterinstallaties: bevestiging van leidingen.
De inzenders hebben terugkoppeling gekregen.
De commissie bedankt alle inzenders voor hun feedback op de bovengenoemde waterwerkbladen.

Read More

06-01-2023 Beoordelingsrapport vastgesteld en het “overzicht beveiliging gevaarlijke toestellen” en de “besluitenlijst” zijn geactualiseerd

De Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT) heeft het beoordelingsrapport Softijsmachine op enkele punten verduidelijkt en opnieuw vastgesteld.
Het rapport kunt hier raadplegen. Daarbij is ook het overzicht beveiliging gevaarlijke toestellen en de besluitenlijst geactualiseerd.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Werkgroep Beveiliging Toestellen.
 

Read More

26-09-2022 Vastgestelde beoordelingsrapporten

De Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT) heeft de volgende BR rapporten vastgesteld;
Beoordelingsrapport KNO behandelstoel;
Beoordelingsrapport Nierdialyse;
Beoordelingsrapport Softijsmachine;
Beoordelingsrapport Toiletbrilreiniger.

U kunt bovengenoemde documenten hier downloaden. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Werkgroep Beveiliging Toestellen.

Read More

23-09-2022 Waterwerkbladen ter commentaar gepubliceerd !

In de afgelopen maanden is er door de commissie waterwerkbladen gewerkt aan een toelichting bij artikel 5.5 Nood en oogdouches van Waterwerkblad 2.1A September 2022.
Dit is nader uitgewerkt in de toelichting 2.1A-T. Verder heeft er een revisie plaatsgevonden van waterwerkblad 3.6.
Vanuit de commissie waterwerkbladen gaat het om de volgende documenten;

 • Waterwerkblad 2.1A Berekeningsgrondslagen druk, volumestroom en temperatuur voor tappunten en toestellen (betreft alleen artikel 5.5 waar een verwijzing is opgenomen naar toelichting WB 2.1A-T);
 • Toelichting Nood en oogdouches 2.1A-T op artikel 5.5 van waterwerkblad 2.1A (complete toelichting);
 • Waterwerkblad 3.6 Aanleg van leidingwaterinstallaties: bevestiging van leidingen.
De bovengenoemde waterwerkbladen zijn met ingang van 23 september 2022 ter commentaar gepubliceerd.
U kunt uw commentaar tot 23 november 2022 indienen bij NL.Waterwerkbladen@kiwa.com
Uitsluitend met het daarvoor bestemde Template formulier, klik hier om dit formulier te downloaden.
Gelieve het formulier als Word-document in te dienen.

Read More

22-09-2022 Publicatie vastgestelde waterwerkbladen

De commissie waterwerkbladen heeft de volgende waterwerkbladen na de kritiekperiode en behandeling van het commentaar definitief vastgesteld: 

 • Waterwerkblad 1.0 Overzicht Waterwerkbladen;
 • Waterwerkblad 1.4A Leidingwaterinstallaties in agrarische bedrijven (artikel 10);
 • Waterwerkblad 1.4B Leidingwaterinstallaties in gebouwen en inrichtingen voor behandeling van afvalwater (artikel 4);
 • Waterwerkblad 1.4C Leidingwaterinstallaties bij boor- en winlocaties voor gas en olie (artikel 5);
 • Waterwerkblad 1.4F Leidingwaterinstallaties in laboratoria (artikel 3.5 en 5);
 • Waterwerkblad 3.7 Aanleg van leidingwaterinstallaties: verschillende waterinstallaties in één perceel;
 • Waterwerkblad 4.5A Brandblusinstallaties: brandslanghaspels (hierbij zijn figuur 1 en 2 in lijn gebracht met Waterwerkblad 3.7)
 
De inzenders hebben terugkoppeling gekregen.
De commissie bedankt alle inzenders voor hun feedback op de bovengenoemde waterwerkbladen.
 

Read More

09-06-2022 Feedback concept waterwerkbladen 4.4A, 4.4 B, 4.4C en 4.4D

In het persbericht van 10 december 2021 is vermeld dat er een literatuurstudie naar groeibevorderende omstandigheden voor Legionella heeft plaatsgevonden. Dit onderzoek is uitgevoerd door Berenschot en KWR in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de Kamerbrief is aangegeven dat er voor een aantal aspecten in 2022 nader onderzoek zal plaatsvinden en is aangegeven dat aan NEN wordt gevraagd, te overwegen een aantal specifieke aanbevelingen over te nemen in NEN1006. Ook is in de conclusie en vervolg van de brief aangegeven dat in 2022 wordt gestart met de wijziging van de Regeling legionellapreventie en de Drinkwaterregeling. Gezien de bovengenoemde ontwikkelingen en de nog uit te voeren onderzoeken door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie Waterwerkbladen besloten om de concept waterwerkbladen 4.4 serie van oktober 2020 in te trekken.
De commissie Waterwerkbladen zal de ontwikkelingen rondom de evaluatie en de eventuele aanpassingen in NEN1006 nauwlettend volgen. Bij relevante wijzigingen in bovengenoemde regelingen en/of wetgeving worden de waterwerkbladen van de 4.4 serie opnieuw herzien waarbij het huidige ingebrachte commentaar wordt meegenomen en wordt behandeld. Vanzelfsprekend worden aangepaste Waterwerkbladen opnieuw ter kritiek gepubliceerd op de gebruikelijke manier. De commissie bedankt alle inzenders voor hun eerder gegeven feedback op de concept Waterwerkbladen 4.4 serie.

Read More

07-06-2022 publicatie vastgestelde waterwerkbladen

De commissie waterwerkbladen heeft de volgende waterwerkbladen definitief vastgesteld en zijn vanaf heden geldig.: 

 • Waterwerkblad 1.0 bestelblad;
 • Waterwerkblad 1.3 definities;
 • Waterwerkblad 2.2 Leidingmaterialen: overzicht en toepassing;
 • Waterwerkblad 2.2A Leidingmaterialen: koperen buizen, hulpstukken en verbindingen;
 • Waterwerkblad 2.2B Leidingmaterialen: kunststofleiding systemen, hulpstukken en verbindingen;
 • Waterwerkblad 2.2F Leidingmaterialen: gietijzeren buizen/nodulair, hulpstukken en verbindingen;
 • Waterwerkblad 2.2I Leidingmaterialen: dunwandig roestvast stalen buizen, hulpstukken en verbindingen;
 • Waterwerkblad 2.3 Persproef;
 • Waterwerkblad 3.1 Aanleg van leidingwaterinstallaties; algemeen;
 • Waterwerkblad 3.1T Toelichting op versie juni 2022;
 • Waterwerkblad 3.8 Aansluiting en beveiliging van (gevaarlijke) toestellen;
 • Waterwerkblad 4.5C Brandblusinstallaties: terreinleidingen met brandkranen.
 
De inzenders hebben terugkoppeling gekregen. De commissie bedankt alle inzenders voor hun feedback op de bovengenoemde waterwerkbladen.
 

Read More

03-06-2022 Beoordelingsrapporten Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT) ter commentaar gepubliceerd.

In de afgelopen periode heeft de Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT) aan de volgende beoordelingsrapporten gewerkt: 

Daarbij is ook het overzicht beveiliging gevaarlijke toestellen geactualiseerd.
De bovengenoemde beoordelingsrapporten zijn met ingang van 3 juni 2022 ter commentaar gepubliceerd.

U kunt uw commentaar tot 14 juli 2022 indienen bij NL.CLA.DWP@kiwa.com

Uitsluitend met het daarvoor bestemde Template formulier. klik hier om het formulier te downloaden. 

Gelieve het formulier als Word-document in te dienen.

Read More

01-04-2022 Waterwerkbladen ter commentaar gepubliceerd !

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan de revisie van Waterwerkblad 3.7.
In de overige ondergenoemde Waterwerkbladen zijn verwijzingen opgenomen naar Waterwerkblad 3.7.
Vanuit de commissie Waterwerkbladen gaat het om de volgende documenten;
 
Waterwerkblad 1.4A Leidingwaterinstallaties in agrarische bedrijven (artikel 1 en artikel 10)

Waterwerkblad 1.4B Leidingwaterinstallaties in gebouwen en inrichtingen voor behandeling van afvalwater (artikel 1 en artikel 4, laatste alinea)

Waterwerkblad 1.4C Leidingwaterinstallaties bij boor- en winlocaties voor gas en olie (artikel 1 en artikel 5, laatste alinea)

Waterwerkblad 1.4F Leidingwaterinstallaties in laboratoria (artikel 1 en artikel 5, laatste alinea)

Waterwerkblad 3.7 Aanleg van leidingwaterinstallaties: verschillende waterinstallaties in één perceel. (alle artikelen met uitzondering van artikel 6)
 
De bovengenoemde Waterwerkbladen zijn met ingang van 1 april 2022 ter commentaar gepubliceerd.
U kunt uw commentaar tot 26 mei 2022 indienen bij NL.Waterwerkbladen@kiwa.com
Uitsluitend met het daarvoor bestemde Template formulier, klik hier om dit formulier te downloaden.
Gelieve het formulier als Word-document in te dienen.
 
 

Read More

2021-12-10 Uitstel beoordeling feedback WB 4.4A, 4.4B, 4.4C en 4.4D

Zoals in het persbericht van 30 augustus vermeld heeft er een literatuurstudie naar groeibevorderende omstandigheden voor Legionella plaatsgevonden. Dit onderzoek is uitgevoerd door Berenschot en KWR in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook is er door de begeleidingscommissie (samengestelde werkgroep) een rapportage tot stand gekomen waarbij vragen en knelpunten rondom legionellapreventie in de praktijk zijn beschreven.
De evaluatie heeft hiermee geresulteerd in een tweetal eindrapporten en een beleidsreactie vanuit het ministerie die op 16 november zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.
In de Kamerbrief is aangegeven dat er voor een aantal aspecten in 2022 nader onderzoek zal plaatsvinden en is aangegeven dat aan NEN wordt gevraagd, te overwegen een aantal specifieke aanbevelingen over te nemen in NEN1006. Ook is in de conclusie c.q. vervolg van de brief aangegeven dat in 2022 wordt gestart met de wijziging van de Regeling legionellapreventie en de Drinkwaterregeling. Hierbij is aangegeven dat de leden van de bovengenoemde begeleidingscommissie worden uitgenodigd voor het vervolgtraject. De commissie Waterwerkbladen zal de ontwikkelingen rondom de evaluatie en de eventuele aanpassingen in NEN1006 nauwlettend volgen en de conclusies uit het eindrapport gaan beoordelen. Hierbij worden ook de reeds ingebrachte commentaren op de 4.4 serie van de Waterwerkbladen meegenomen. Vanzelfsprekend worden bij relevante wijzigingen in bovengenoemde Regelingen de aangepaste Waterwerkbladen opnieuw herzien en ter kritiek gepubliceerd.
 
(klik hier om de Kamerbrief over evaluatie regelgeving legionellapreventie in leidingwater en bijgevoegde rapporten te downloaden)

Read More

26-10-2021 Waterwerkbladen ter commentaar gepubliceerd !

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan de revisie van een aantal Waterwerkbladen.
Vanuit de commissie Waterwerkbladen gaat het om de volgende documenten;

 • Waterwerkblad 2.2 Leidingmaterialen: overzicht en toepassing;
 • Waterwerkblad 2.2A Leidingmaterialen: koperen buizen, hulpstukken en verbindingen;
 • Waterwerkblad 2.2B Leidingmaterialen: kunststofleiding systemen, hulpstukken en verbindingen;
 • Waterwerkblad 2.2F Leidingmaterialen: gietijzeren buizen/nodulair, hulpstukken en verbindingen;
 • Waterwerkblad 2.2I Leidingmaterialen: dunwandig roestvast stalen buizen, hulpstukken en verbindingen;
 • Waterwerkblad 2.3 Persproef;
 • Waterwerkblad 3.1 Aanleg van leidingwaterinstallaties; algemeen;
 • Waterwerkblad 3.1T Toelichting op versie oktober 2021;
 • Waterwerkblad 3.8 Aansluiting en beveiliging van (gevaarlijke) toestellen;
 • Waterwerkblad 4.5A Brandblusinstallaties: brandslanghaspels;
 • Waterwerkblad 4.5C Brandblusinstallaties: terreinleidingen met brandkranen.

De bovengenoemde Waterwerkbladen zijn met ingang van 26 oktober 2021 ter commentaar gepubliceerd. U kunt uw commentaar tot 26 december 2021 indienen bij NL.Waterwerkbladen@kiwa.com 
Uitsluitend met het daarvoor bestemde Template formulier . Gelieve het formulier als Word-document in te dienen. Er is ook een overzicht toegevoegd die aangeeft wat er gewijzigd is t.o. van de huidige versies die zijn gepubliceerd. Klik hier om dit overzicht te downloaden. 

Klik op onderstaande linkjes om de documenten te downloaden.

Read More

2021-09-01 Publicatie ter kritiek BRL-K14033

Publicatie ter kritiek verklaard per 01 september 2021
Met ingang van 1 september 2021 wordt de  BRL-K14033 voor een periode van 6 weken ter kritiek gepubliceerd.
Klik hier voor het commentaarformulier, om uw commentaar in te dienen.
 
BRL-K14033 “Kiwa procescertificaat voor de controle van terugstroombeveiligingen
 
Wat willen we bewerkstelligen met deze BRL-K14033;
Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op het proces gericht op de functionele controle en beoordeling van terugstroombeveiligingen in drink- en warmtapwaterinstallaties en de daarop aangesloten “gevaarlijke toestellen”, conform NEN 1006. De beoordeling en controle van terugstroombeveiligingen, toegepast als frontbeveiliging, die eigendom zijn van het drinkwaterbedrijf en veelal zijn geplaatst op leveringspunten van het publiek drinkwaterdistributienet, vallen buiten het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn.

Met vragen over deze BRL kunt u contact opnemen met
e-mail: NL.CLA.DWP@kiwa.com  t.a.v. Hans Osterholt. 

Klik hier om de concept beoordelingsrichtlijn te downloaden of kunt u deze downloaden via onze website www.kiwa.nl.
 

Read More

2021-08-30 Uitstel beoordeling feedback WB 4.4A, 4.4 B, 4.4C en 4.4D

In het persbericht van 18-03-2021 op www.infodwi.nl is aangegeven dat de commissie Waterwerkbladen de beoordeling van de feedback op de concept Waterwerkbladen 4.4 Warmtapwaterinstallaties Algemeen, 4.4A Leidingontwerp, wachttijden, toestellen, 4.4B Beveiligingen, 4.4C Zonne-energiesystemen en 4.4D Warmtepompen heeft uitgesteld naar aanleiding van een literatuurstudie naar groeibevorderende omstandigheden voor Legionella. De literatuurstudie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een belangrijk onderdeel in deze serie is de temperatuur van warmtapwater. De minister heeft in haar voortgangsbrief “water” van 2 juni jl. aangegeven dat er “na het zomerreces” meer informatie volgt (klik hier voor de link). De commissie Waterwerkbladen zal de conclusies uit het eindrapport meewegen (wanneer deze openbaar wordt gepubliceerd) en verwerken met de reeds ingebrachte commentaren. Vanzelfsprekend worden bij relevante wijzigingen de aangepaste Waterwerkbladen opnieuw ter kritiek gepubliceerd.
 
 

Read More

13-08-2021 Per 2 augustus 2021 bindend verklaard BRL-K14010, part 1A + 1B

Per 2 augustus 2021 is de BRL-K14010, deel 1A + 1B bindend verklaard en daarmee beschikbaar voor certificatie. 

Klik hier om BRL-K14010 deel 1A te downloaden.
Klik hier om BRL-K14010 deel 1B te downloaden.

Uw vragen kunt u sturen aan NL.CLA.DWP@kiwa.nl of aan Jos van der Westen tel. 088-998 4584. 
 
From the 2nd of August 2021 the BRL-K14010, part 1A + 1B are validated 
Click here to download BRL-K14010 part 1A.
Click here to download BRL-K14010 part 1B.

Please sent your questions to NL.CLA.DWP@kiwa.nl or to Jos van der Westen tel. +31 88 998 4584.

Read More

04-08-2021 Ter kritiek BRL-K630

Ter kritiek BRL-K630 Appendages in gebouwen. 
De kritiek periode loopt van 4 augustus tot en met 30 september 2021. 
Klik hier om de BRL te downloaden 
Klik hier om het commentaar formulier in te vullen 
Klik hier om de toelichting te lezen. 

Uw commentaar formulier kunt u mailen naar nl.cla.dwp@kiwa.com 

The draft version of the guideline BRL-K630 is available. 
You are able to leave your comments from 4 August untill 30 September 2021.
Click here to download the draft guideline. 
Click here to download the comment form. 
Click here to download an explanation. 

Please send you comments to nl.cla.dwp@kiwa.com 
 

Read More

02-07-2021 BR Rapporten vastgesteld

De Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT) heeft de volgende BR rapporten vastgesteld;
 
Beoordelingsrapport Handsproeier voor toilet en bidet
Beoordelingsrapport Hurktoilet
Beoordelingsrapport Slophopper
Beoordelingsrapport Melkrobot-onderdelen
 
Daarbij is ook het overzicht beveiliging gevaarlijke toestellen geactualiseerd.
Verder is er door de WBT een brief opgesteld voor leveranciers of producenten van de melkrobot.
 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de WBT via WBT@kiwa.nl
 

Read More

14-04-2021 Vastgestelde BR rapporten

De Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT) heeft de volgende BR rapporten vastgesteld;
 

 • Bakkersoven met reiniging
 • Douchebak wtw
 • Douchedrain wtw
 • Nierdialyse
 • Mattenwasser
 • Melkrobot-onderdelen
 
Daarbij is ook het Overzicht beveiliging gevaarlijke toestellen geactualiseerd.
Verder is er door de WBT een brief opgesteld voor leveranciers of producenten van melkvoorkoelers.
De beveiliging voor een warmtewisselaar/melkvoorkoeler is aangepast naar aanleiding van WB 1.4A.
Leveranciers of producenten van melkvoorkoelers worden separaat per brief door de WBT geïnformeerd.
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de WBT via WBT@kiwa.nl
 

Read More

05-04-2021 Gepubliceerd WB 2.1, WB 2.4 , WB 0, WB 1.0, WB 3.1 en WB 4.5A

De commentaren van de ter kritiek (7 oktober 2020) gepubliceerde Waterwerkbladen 2.1 en 2.4 zijn beoordeeld door de commissie Waterwerkbladen.

 • Waterwerkblad 2.1 Berekeningsgrondslagen algemeen;
 • Waterwerkblad 2.4 Ingebruikstelling, reiniging en desinfectie;

Deze zijn vastgesteld en worden vanaf heden gepubliceerd.
De inzenders krijgen terugkoppeling. De commissie bedankt alle inzenders voor hun feedback op de concept Waterwerkbladen 2.1 en 2.4.
De behandeling van de commentaren op de 4.4 serie is uitgesteld. Zie 18-03-2021 Feedback Waterwerkbladen serie 4.4 - InfoDWI
 
Verder zijn er door de commissie Waterwerkbladen de volgende waterwerkbladen vastgesteld ( 0 en 1.0) en de volgende met binnengekomen tekstvoorstellen (3.1 en 4.5A)
 
 • Waterwerkblad 0 (adreswijziging)
 • Waterwerkblad 1.0 (overzicht waterwerkbladen)
 • Waterwerkblad 3.1 (andere formulering artikel 4.1)
 • Waterwerkblad 4.5A (andere formulering artikel 2.2, artikel 2.3 en artikel 2.5
  
Voor vragen en opmerkingen graag een bericht naar nl.waterwerkbladen@kiwa.nl
 

Read More

18-03-2021 Feedback Waterwerkbladen serie 4.4

De commissie Waterwerkbladen heeft de beoordeling van de feedback op de concept Waterwerkbladen 4.4 Warmtapwaterinstallaties Algemeen, 4.4A Leidingontwerp, wachttijden, toestellen, 4.4B Beveiligingen, 4.4C Zonne-energiesystemen en 4.4D Warmtepompen uitgesteld. Een belangrijk onderdeel in deze serie is de temperatuur van warmtapwater. Op dit moment wordt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een literatuurstudie uitgevoerd naar groeibevorderende omstandigheden voor Legionella. De temperatuur van warmtapwater maakt deel uit van dit onderzoek. De commissie kiest ervoor om de meest recente wetenschappelijke inzichten mee te nemen in de revisie van de 4.4 serie van de Waterwerkbladen.

Het eindrapport van het onderzoek van het ministerie van I&W wordt medio mei verwacht. De commissie zal de conclusies uit het eindrapport meewegen en verwerken met de reeds ingebrachte commentaren. Vanzelfsprekend worden bij relevante wijzigingen de aangepaste Waterwerkbladen opnieuw ter kritiek gepubliceerd. De commissie bedankt alle inzenders voor hun feedback op de concept Waterwerkbladen 4.4 serie.

Read More

7-10-2020 Waterwerkbladen ter commentaar gepubliceerd !

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan de revisie van een aantal Waterwerkbladen.
Vanuit de commissie Waterwerkbladen gaat het om de volgende documenten;

 • Waterwerkblad 2.1 Berekeningsgrondslagen algemeen
 • Waterwerkblad 2.4 Ingebruikstelling, reiniging en desinfectie
 • Waterwerkblad 4.4 Algemeen
 • Waterwerkblad 4.4A Warmtapwaterinstallatie – leidingontwerp, wachttijden, toestellen
 • Waterwerkblad 4.4B Warmtapwaterinstallaties - beveiligingen
 • Waterwerkblad 4.4C Warmtapwaterinstallaties – zonne-energiesystemen
 • Waterwerkblad 4.4D Warmtapwaterinstallaties – Warmtepompen
De Waterwerkbladen zijn met ingang van 7 oktober 2020 ter commentaar gepubliceerd. U kunt uw commentaar tot 7 december 2020 indienen bij NL.Waterwerkbladen@kiwa.com 
Uitsluitend met het daarvoor bestemde Template formulier . Gelieve het formulier als Word-document in te dienen. Er is ook een crossreference tabel toegevoegd die aangeeft wat er gewijzigd is t.o. van de huidige versies die zijn gepubliceerd in 2018 (zie grijze arcering).

Klik op onderstaande linkjes om de documenten te downloaden. 

Read More

20-04-2020 BRL-K14010-1/A en BRL-K14010-1/B ter kritiek gepubliceerd

BRL-K14010-1/A en BRL-K14010-1/B ter kritiek gepubliceerd
 
Met ingang van 20-04 2020 is voor de verlening van het Kiwa keur met attest ter kritiek gepubliceerd Beoordelingsrichtlijn voor de duur van 6 weken:
BRL-K14010-1/A “voor het Kiwa attest-met-productcertificaat voor legionellapreventie met fysische point-of-entry-technieken inclusief beheersinstructie voor de installatie”;
en
BRL-K14010-1/B “voor het Kiwa attest-met-productcertificaat voor legionellapreventie met fysische point-of-use-technieken inclusief beheersinstructie voor de installatie”.
Bovengenoemde BRL-delen vormen de herziening van de huidige BRL14010-deel 1 in verband met de gewijzigde regelgeving op het gebied van legionellapreventie en om duidelijker de eisen aan de specifieke toepassingen te stellen.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige BRL-K14010-deel 1 zijn:

 • Het opnemen van de wettelijke eisen voor de beoordeling van materialen van de producten die in contact (kunnen) komen met drinkwater;
 • Het verwijzen naar de actuele wet- en regelgeving;
 • Het aanpassen van de producteisen en bepalingsmethoden aan de huidige stand der techniek;
 • De BRL onderverdelen in een deel A en B op basis van hun specifiek toepassingsgebied, te weten op het leveringspunt (PoE) of gebruikspunt (PoU);
 • Het Attest-deel omvat de beheersinstructie voor opname van het product in een legionellapreventie beheersplan.
  
https://www.kiwa.com/nl/nl/nieuws-en-media/wijzigingen-in-brlen/2020/brl-k14010-1a-en-brl-k14010-1b--ter-kritiek/
 
Kritiek termijn
 
Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiek termijn van tenminste 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp  beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn te zenden aan:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. C.L. de Bree (secretaris CWK)
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
e-mail: NL.CLA.DWP@kiwa.nl
tel.: +31 (0)88 9984555
 

Read More

2020-04-14 Herziening waterwerkbladen

In de commissie waterwerkbladen zijn de tekstvoorstellen voor de volgende waterwerkbladen akkoord bevonden en vanaf heden geldig.
 

 • Waterwerkblad 1.0 (overzicht waterwerkbladen)
 • Waterwerkblad 1.3 (hier is een definitie van statische druk opgenomen)
 • Waterwerkblad 1.4G (wijziging benodigdheden artikel 19.2 overdrukmethode)
 • Waterwerkblad 2.2H (scherpere formulering artikel 2.4 laatste alinea)
 • Waterwerkblad 3.1 (wijziging tekst artikel 4.1 van; waneer de inhoud............ tot laatste versie van een Waterwerkblad)

Read More

2018-08-02 Vierde (en laatste) serie Waterwerkbladen ter commentaar gepubliceerd!

De vierde (en laatste) serie Waterwerkbladen (WB 4.4-serie en WB 4.5B en WB 4.5E) is met ingang van 25 juli 2018 ter commentaar gepubliceerd. U kunt uw commentaar tot 12 september 2018 indienen bij fleur.collens@kiwa.nl, uitsluitend met het daarvoor bestemde Template formulier. Gelieve het formulier als Word-document in te dienen.
​U kunt de vierde serie Waterwerkbladen en het Template formulier
hier vinden, onderaan de pagina.

Read More

2018-03-23 BRL K14020 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 20 maart 2018 is een herziene versie van BRL K14020 ter kritiek gepubliceerd.
BRL K14020 bevat de eisen voor een procescertificaat voor ‘Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen.
 

Deze nieuwe BRL bevat:

• verwijzingen zodat deze BRL aansluit op het Kiwa Reglement voor Certificatie 2017
• verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie eisen volgens NEN-EN-ISO 17065
 

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.
 

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. J.J.C. van der Westen
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4584

 

Downloads

BRL K14020 concept ontwerp NL (pdf)
BRL K14020 commentaar formulier (doc)

Read More

2018-02-13 BRL-K602 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 14 februari 2018 is een herziene versie van BRL-K602 ter kritiek gepubliceerd. BRL-K602 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Afsluiters en overige appendages voor drinkwatertransport en -distributiesystemen’. Deze nieuwe BRL bevat:

 • Tekstuele aanpassingen zodat deze BRL aansluit op de huidige eisen en verwachtingen;
 • verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie-eisen volgens NEN-EN-ISO 17065.

 
Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via het hieronder te downloaden formulier per e-mail te sturen aan de vermelde contactpersoon.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. J.J.C. van der Westen
E DWP.CLA@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4584

Downloads

Read More

2018-03-06 BRL K607 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 6 maart 2018 is een herziene versie van BRL K607 ter kritiek gepubliceerd. BRL K607 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Sanitaire kranen; instelbare mengkranen’.

Deze nieuwe BRL bevat:

 • De minimale volumestroom is aangepast van 4 l/min naar 3 l/min. Deze aanpassing ligt meer in lijn met de eisen in de Europese Normen voor deze producten.
 • Verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie-eisen volgens NEN-EN-ISO 17065.

 
Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. E.J. Mooyman
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4479

Downloads

Read More

2018-03-06 BRL K652 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 6 maart 2018 is een herziene versie van BRL K652 ter kritiek gepubliceerd. BRL K652 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Sanitaire kranen; enkelvoudige kranen en mengkranen’.

Deze nieuwe BRL bevat:

 • De minimale volumestroom is aangepast van 4 l/min naar 3 l/min. Deze aanpassing ligt meer in lijn met de eisen in de Europese Normen voor deze producten.
 • Verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie eisen volgens NEN-EN-ISO 17065.

 
Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. E.J. Mooyman
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4479

Downloads

Read More

2018-03-09 BRL K759 ter kritiek gepubliceerd

2018-03-09 BRL K759 ter kritiek gepubliceerd

 

Met ingang van 6 maart 2018 is een herziene versie van BRL K759 ter kritiek gepubliceerd.
BRL K759 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Coatingsystemen ten behoeve van drinkwater toepassingen’.

Deze nieuwe BRL bevat:

 • De minimale hechtingswaarde is aangepast van 4 MPa naar 8 MPa. 
 • verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie eisen volgens NEN-EN-ISO 17065

 

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. G.A. van der Sanden
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4528

Downloads

BRL K759 concept ontwerp NL (pdf)
BRL K759 commentaar formulier (doc)

Read More

BRL-K17105 bindend verklaard per 3 oktober 2017

Met ingang van 3 oktober 2017 is BRL K17105 ‘Plastics piping systems of polyethylene for the transport of drinking water and raw water’ bindend verklaard. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL K17105 d.d. 3 september 2015. De beoordelingsrichtlijn is alleen in de Engelse taal uitgevoerd.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Fred van der Meeren
E Fred.van.der.Meeren@kiwa.nl

Downloads

BRL K17105 binding

Read More

Derde serie Waterwerkbladen ter commentaar gepubliceerd!

De derde serie Waterwerkbladen is met ingang van 10 juli ter commentaar gepubliceerd. U kunt uw commentaar tot 15 september 2017 indienen bij rd@kiwa.nl, uitsluitend met het daarvoor bestemde Template formulier.
U kunt de derde serie (en ook het Template formulier) hier vinden, onderaan de pagina. 
De nog ontbrekende 4.4 - serie zal naar verwachting eind 2017 ter commentaar worden gepubliceerd.

Read More

Nieuw, mogelijkheid tot notificeren !

Wilt u een email ontvangen bij belangrijke aanpassingen op de website?
Vanaf nu bestaat de mogelijkheid om u te notificeren op www.infodwi.nl
Door uw e-mail adres in te vullen kunt u zich notificeren op de volgende onderwerpen:

 • Documenten;
 • Nieuws;
 • Waterwerkbladen;
 • overige wijzigingen.
Indien u op alle wijzigingen genotificeerd wilt worden dan graag alle vier bovenstaande mogelijkheden aanvinken.

Klik hier om u te notificeren.

 

Read More

Beoordelingsrichtlijn BRL-K14035 over onderhoud aan IBA’s bindend verklaard

Op 22 juli 2016  is de BRL-K14035 'Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater'  door Kiwa bindend verklaard. Dat betekent dat er Kiwa-keur kan worden afgegeven op onderhoud dat wordt verricht door onderhoudsbedrijven die zich daarvoor kwalificeren.
 
In Nederland wordt in individuele gevallen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater gebruik gemaakt van zogenaamde IBA’s. Dit zijn afvalwaterzuiveringsinstallaties die vooraf of ter plaatse geassembleerd zijn en dienen voor het behandelen van huishoudelijk afvalwater tot en met 50 IE, volgens NEN-EN 12566 deel 3. Om een goede en duurzame werking van deze installaties te garanderen moet er periodiek onderhoud aan worden verricht.
De BRL-K14035  is erop gericht de kwaliteit vast te stellen van het proces van regelmatige controle op het functioneren en de status van dergelijke IBA’s  en het daarop gebaseerd te verrichten onderhoud conform NEN-EN 12566-3.
 
Met het inhuren van een op basis van de Kiwa BRL-K14035 gecertificeerd onderhoudsbedrijf kunnen vergunningverleners en eigenaren van de afvalwaterzuiveringsinstallaties erop vertrouwen dat het huishoudelijk afvalwater op de betreffende locatie efficiënt wordt opgevangen en behandeld en veilig kan worden afgevoerd. De onderhoudsbedrijven kunnen zich met het certificaat positief in de markt onderscheiden.
 
 In de Kiwa BRL-K14035 zijn eisen gesteld aan
- het kwaliteitssysteem van het onderhoudsbedrijf;
- de inzet van gekwalificeerde monteurs;
- het verrichten van het onderhoud volgens de overeengekomen methodiek en checklists;
- het duidelijk en eenduidig rapporteren over de bevindingen.
Uiteraard worden er ook eisen gesteld aan de middelen die de monteurs gebruiken en de wijze waarop wordt omgaan met de veiligheid door de eigen medewerkers en de veiligheid in de openbare ruimte.
 
Meer informatie of de BRL downloaden? Klik hier.
 

Read More

Beoordelingsrichtlijn voor tijdelijke drinkwaterinstallaties bindend verklaard

Op 4 mei 2016 is de Beoordelingsrichtlijn "Tijdelijke drinkwaterinstallaties" (BRL-K14036) bindend verklaard. Op basis van deze BRL kunnen door Kiwa certificaten worden afgegeven aan installatiebedrijven die tijdelijke drinkwaterinstallaties ontwerpen, aanleggen, in gebruik stellen en beheren.

Tijdelijke drinkwaterinstallaties worden vaak aangelegd op plaatsen waar niet of maar deels gebruik kan worden gemaakt van bestaande vaste installaties zoals op evenementen als festivals, sportmanifestaties, tentoonstellingen, beurzen, tijdelijke campings, kermissen, circussen etc.
Intallatiebedrijven kunnen zich met het certificaat in de markt onderscheiden. De gecertificeerde installatiebedrijven mogen op basis van deze beoordelingsrichtlijn, onder voorwaarde,  per installatie de Kiwa-verklaring “Veilig drinkwaterlocatie” afgeven; voorwaarde is dat het installatiebedrijf op locatie het mandaat heeft om installaties/toestellen die op de installatie van certificaathouder zullen worden aangesloten, te controleren en zo nodig eigenaren/exploitanten ervan dwingende aanwijzingen kan geven in het belang van de drinkwaterveiligheid op de locatie. Wordt dat mandaat verstrekt dan kunnen vergunningverleners, organisatoren en bezoekers van die evenementen er met het inhuren van een gecertificeerd installatiebedrijf op vertrouwen dat het drinkwater op de betreffende locatie veilig gebruikt kan worden.
Voor meer informatie: kees.poortema@kiwa.nl of de Kiwa-website
 

Read More

Eerste serie herziene Waterwerkbladen gepubliceerd

Vandaag heeft Kiwa Nederland B.V. de eerste serie herziene Waterwerkbladen gepubliceerd op deze site. De Waterwerkbladen zijn een praktijk-uitwerking van de verschillende artikelen in de NEN 1006, “Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties” en daarmee een belangrijke informatiebron bij  ontwerp, aanleg, ingebruikstelling en beheer van de leidingwaterinstallaties in gebouwen. De norm en Waterwerkbladen zijn bedoeld voor architecten, installateurs, gebouweigenaren, toezichthouders en controleurs.
Omdat de NEN 1006 eind 2015 helemaal is geactualiseerd, worden ook alle Waterwerkbladen herzien. De eerste serie van bijna 20 Waterwerkbladen is dus nu beschikbaar en op deze site te vinden.
De herziening van de overige Waterwerkbladen (ca. 25) volgt in de loop van 2016.
De herziening van de Waterwerkbladen vindt plaats in de Commissie Waterwerkbladen en wordt gefinancierd door Vewin, Vereniging van Waterbedrijven in Nederland.
Papieren versies van de Waterwerkbladen zijn te bestellen bij KvINL: in Waterwerkblad 0  is een bestelblad opgenomen.
Voor meer informatie: Rosé Derwort, rd@kiwa.nl 

Read More