Actueel

7-10-2020 Waterwerkbladen ter commentaar gepubliceerd !

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan de revisie van een aantal Waterwerkbladen.
Vanuit de commissie Waterwerkbladen gaat het om de volgende documenten;

 • Waterwerkblad 2.1 Berekeningsgrondslagen algemeen
 • Waterwerkblad 2.4 Ingebruikstelling, reiniging en desinfectie
 • Waterwerkblad 4.4 Algemeen
 • Waterwerkblad 4.4A Warmtapwaterinstallatie – leidingontwerp, wachttijden, toestellen
 • Waterwerkblad 4.4B Warmtapwaterinstallaties - beveiligingen
 • Waterwerkblad 4.4C Warmtapwaterinstallaties – zonne-energiesystemen
 • Waterwerkblad 4.4D Warmtapwaterinstallaties – Warmtepompen
De Waterwerkbladen zijn met ingang van 7 oktober 2020 ter commentaar gepubliceerd. U kunt uw commentaar tot 7 december 2020 indienen bij NL.Waterwerkbladen@kiwa.com 
Uitsluitend met het daarvoor bestemde Template formulier . Gelieve het formulier als Word-document in te dienen. Er is ook een crossreference tabel toegevoegd die aangeeft wat er gewijzigd is t.o. van de huidige versies die zijn gepubliceerd in 2018 (zie grijze arcering).

Klik op onderstaande linkjes om de documenten te downloaden. 

Read More

20-04-2020 BRL-K14010-1/A en BRL-K14010-1/B ter kritiek gepubliceerd

BRL-K14010-1/A en BRL-K14010-1/B ter kritiek gepubliceerd
 
Met ingang van 20-04 2020 is voor de verlening van het Kiwa keur met attest ter kritiek gepubliceerd Beoordelingsrichtlijn voor de duur van 6 weken:
BRL-K14010-1/A “voor het Kiwa attest-met-productcertificaat voor legionellapreventie met fysische point-of-entry-technieken inclusief beheersinstructie voor de installatie”;
en
BRL-K14010-1/B “voor het Kiwa attest-met-productcertificaat voor legionellapreventie met fysische point-of-use-technieken inclusief beheersinstructie voor de installatie”.
Bovengenoemde BRL-delen vormen de herziening van de huidige BRL14010-deel 1 in verband met de gewijzigde regelgeving op het gebied van legionellapreventie en om duidelijker de eisen aan de specifieke toepassingen te stellen.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige BRL-K14010-deel 1 zijn:

 • Het opnemen van de wettelijke eisen voor de beoordeling van materialen van de producten die in contact (kunnen) komen met drinkwater;
 • Het verwijzen naar de actuele wet- en regelgeving;
 • Het aanpassen van de producteisen en bepalingsmethoden aan de huidige stand der techniek;
 • De BRL onderverdelen in een deel A en B op basis van hun specifiek toepassingsgebied, te weten op het leveringspunt (PoE) of gebruikspunt (PoU);
 • Het Attest-deel omvat de beheersinstructie voor opname van het product in een legionellapreventie beheersplan.
  
https://www.kiwa.com/nl/nl/nieuws-en-media/wijzigingen-in-brlen/2020/brl-k14010-1a-en-brl-k14010-1b--ter-kritiek/
 
Kritiek termijn
 
Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiek termijn van tenminste 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp  beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn te zenden aan:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. C.L. de Bree (secretaris CWK)
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
e-mail: NL.CLA.DWP@kiwa.nl
tel.: +31 (0)88 9984555
 

Read More

2020-04-14 Herziening waterwerkbladen

In de commissie waterwerkbladen zijn de tekstvoorstellen voor de volgende waterwerkbladen akkoord bevonden en vanaf heden geldig.
 

 • Waterwerkblad 1.0 (overzicht waterwerkbladen)
 • Waterwerkblad 1.3 (hier is een definitie van statische druk opgenomen)
 • Waterwerkblad 1.4G (wijziging benodigdheden artikel 19.2 overdrukmethode)
 • Waterwerkblad 2.2H (scherpere formulering artikel 2.4 laatste alinea)
 • Waterwerkblad 3.1 (wijziging tekst artikel 4.1 van; waneer de inhoud............ tot laatste versie van een Waterwerkblad)

Read More

2018-08-02 Vierde (en laatste) serie Waterwerkbladen ter commentaar gepubliceerd!

De vierde (en laatste) serie Waterwerkbladen (WB 4.4-serie en WB 4.5B en WB 4.5E) is met ingang van 25 juli 2018 ter commentaar gepubliceerd. U kunt uw commentaar tot 12 september 2018 indienen bij fleur.collens@kiwa.nl, uitsluitend met het daarvoor bestemde Template formulier. Gelieve het formulier als Word-document in te dienen.
​U kunt de vierde serie Waterwerkbladen en het Template formulier
hier vinden, onderaan de pagina.

Read More

2018-03-23 BRL K14020 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 20 maart 2018 is een herziene versie van BRL K14020 ter kritiek gepubliceerd.
BRL K14020 bevat de eisen voor een procescertificaat voor ‘Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen.
 

Deze nieuwe BRL bevat:

• verwijzingen zodat deze BRL aansluit op het Kiwa Reglement voor Certificatie 2017
• verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie eisen volgens NEN-EN-ISO 17065
 

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.
 

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. J.J.C. van der Westen
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4584

 

Downloads

BRL K14020 concept ontwerp NL (pdf)
BRL K14020 commentaar formulier (doc)

Read More

2018-02-13 BRL-K602 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 14 februari 2018 is een herziene versie van BRL-K602 ter kritiek gepubliceerd. BRL-K602 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Afsluiters en overige appendages voor drinkwatertransport en -distributiesystemen’. Deze nieuwe BRL bevat:

 • Tekstuele aanpassingen zodat deze BRL aansluit op de huidige eisen en verwachtingen;
 • verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie-eisen volgens NEN-EN-ISO 17065.

 
Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via het hieronder te downloaden formulier per e-mail te sturen aan de vermelde contactpersoon.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. J.J.C. van der Westen
E DWP.CLA@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4584

Downloads

Read More

2018-03-06 BRL K607 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 6 maart 2018 is een herziene versie van BRL K607 ter kritiek gepubliceerd. BRL K607 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Sanitaire kranen; instelbare mengkranen’.

Deze nieuwe BRL bevat:

 • De minimale volumestroom is aangepast van 4 l/min naar 3 l/min. Deze aanpassing ligt meer in lijn met de eisen in de Europese Normen voor deze producten.
 • Verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie-eisen volgens NEN-EN-ISO 17065.

 
Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. E.J. Mooyman
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4479

Downloads

Read More

2018-03-06 BRL K652 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 6 maart 2018 is een herziene versie van BRL K652 ter kritiek gepubliceerd. BRL K652 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Sanitaire kranen; enkelvoudige kranen en mengkranen’.

Deze nieuwe BRL bevat:

 • De minimale volumestroom is aangepast van 4 l/min naar 3 l/min. Deze aanpassing ligt meer in lijn met de eisen in de Europese Normen voor deze producten.
 • Verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie eisen volgens NEN-EN-ISO 17065.

 
Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. E.J. Mooyman
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4479

Downloads

Read More

2018-03-09 BRL K759 ter kritiek gepubliceerd

2018-03-09 BRL K759 ter kritiek gepubliceerd

 

Met ingang van 6 maart 2018 is een herziene versie van BRL K759 ter kritiek gepubliceerd.
BRL K759 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Coatingsystemen ten behoeve van drinkwater toepassingen’.

Deze nieuwe BRL bevat:

 • De minimale hechtingswaarde is aangepast van 4 MPa naar 8 MPa. 
 • verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie eisen volgens NEN-EN-ISO 17065

 

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. G.A. van der Sanden
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4528

Downloads

BRL K759 concept ontwerp NL (pdf)
BRL K759 commentaar formulier (doc)

Read More

BRL-K17105 bindend verklaard per 3 oktober 2017

Met ingang van 3 oktober 2017 is BRL K17105 ‘Plastics piping systems of polyethylene for the transport of drinking water and raw water’ bindend verklaard. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL K17105 d.d. 3 september 2015. De beoordelingsrichtlijn is alleen in de Engelse taal uitgevoerd.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Fred van der Meeren
E Fred.van.der.Meeren@kiwa.nl

Downloads

BRL K17105 binding

Read More

Derde serie Waterwerkbladen ter commentaar gepubliceerd!

De derde serie Waterwerkbladen is met ingang van 10 juli ter commentaar gepubliceerd. U kunt uw commentaar tot 15 september 2017 indienen bij rd@kiwa.nl, uitsluitend met het daarvoor bestemde Template formulier.
U kunt de derde serie (en ook het Template formulier) hier vinden, onderaan de pagina. 
De nog ontbrekende 4.4 - serie zal naar verwachting eind 2017 ter commentaar worden gepubliceerd.

Read More

Nieuw, mogelijkheid tot notificeren !

Wilt u een email ontvangen bij belangrijke aanpassingen op de website?
Vanaf nu bestaat de mogelijkheid om u te notificeren op www.infodwi.nl
Door uw e-mail adres in te vullen kunt u zich notificeren op de volgende onderwerpen:

 • Documenten;
 • Nieuws;
 • Waterwerkbladen;
 • overige wijzigingen.
Indien u op alle wijzigingen genotificeerd wilt worden dan graag alle vier bovenstaande mogelijkheden aanvinken.

Klik hier om u te notificeren.

 

Read More

Beoordelingsrichtlijn BRL-K14035 over onderhoud aan IBA’s bindend verklaard

Op 22 juli 2016  is de BRL-K14035 'Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater'  door Kiwa bindend verklaard. Dat betekent dat er Kiwa-keur kan worden afgegeven op onderhoud dat wordt verricht door onderhoudsbedrijven die zich daarvoor kwalificeren.
 
In Nederland wordt in individuele gevallen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater gebruik gemaakt van zogenaamde IBA’s. Dit zijn afvalwaterzuiveringsinstallaties die vooraf of ter plaatse geassembleerd zijn en dienen voor het behandelen van huishoudelijk afvalwater tot en met 50 IE, volgens NEN-EN 12566 deel 3. Om een goede en duurzame werking van deze installaties te garanderen moet er periodiek onderhoud aan worden verricht.
De BRL-K14035  is erop gericht de kwaliteit vast te stellen van het proces van regelmatige controle op het functioneren en de status van dergelijke IBA’s  en het daarop gebaseerd te verrichten onderhoud conform NEN-EN 12566-3.
 
Met het inhuren van een op basis van de Kiwa BRL-K14035 gecertificeerd onderhoudsbedrijf kunnen vergunningverleners en eigenaren van de afvalwaterzuiveringsinstallaties erop vertrouwen dat het huishoudelijk afvalwater op de betreffende locatie efficiënt wordt opgevangen en behandeld en veilig kan worden afgevoerd. De onderhoudsbedrijven kunnen zich met het certificaat positief in de markt onderscheiden.
 
 In de Kiwa BRL-K14035 zijn eisen gesteld aan
- het kwaliteitssysteem van het onderhoudsbedrijf;
- de inzet van gekwalificeerde monteurs;
- het verrichten van het onderhoud volgens de overeengekomen methodiek en checklists;
- het duidelijk en eenduidig rapporteren over de bevindingen.
Uiteraard worden er ook eisen gesteld aan de middelen die de monteurs gebruiken en de wijze waarop wordt omgaan met de veiligheid door de eigen medewerkers en de veiligheid in de openbare ruimte.
 
Meer informatie of de BRL downloaden? Klik hier.
 

Read More

Beoordelingsrichtlijn voor tijdelijke drinkwaterinstallaties bindend verklaard

Op 4 mei 2016 is de Beoordelingsrichtlijn "Tijdelijke drinkwaterinstallaties" (BRL-K14036) bindend verklaard. Op basis van deze BRL kunnen door Kiwa certificaten worden afgegeven aan installatiebedrijven die tijdelijke drinkwaterinstallaties ontwerpen, aanleggen, in gebruik stellen en beheren.

Tijdelijke drinkwaterinstallaties worden vaak aangelegd op plaatsen waar niet of maar deels gebruik kan worden gemaakt van bestaande vaste installaties zoals op evenementen als festivals, sportmanifestaties, tentoonstellingen, beurzen, tijdelijke campings, kermissen, circussen etc.
Intallatiebedrijven kunnen zich met het certificaat in de markt onderscheiden. De gecertificeerde installatiebedrijven mogen op basis van deze beoordelingsrichtlijn, onder voorwaarde,  per installatie de Kiwa-verklaring “Veilig drinkwaterlocatie” afgeven; voorwaarde is dat het installatiebedrijf op locatie het mandaat heeft om installaties/toestellen die op de installatie van certificaathouder zullen worden aangesloten, te controleren en zo nodig eigenaren/exploitanten ervan dwingende aanwijzingen kan geven in het belang van de drinkwaterveiligheid op de locatie. Wordt dat mandaat verstrekt dan kunnen vergunningverleners, organisatoren en bezoekers van die evenementen er met het inhuren van een gecertificeerd installatiebedrijf op vertrouwen dat het drinkwater op de betreffende locatie veilig gebruikt kan worden.
Voor meer informatie: kees.poortema@kiwa.nl of de Kiwa-website
 

Read More

Eerste serie herziene Waterwerkbladen gepubliceerd

Vandaag heeft Kiwa Nederland B.V. de eerste serie herziene Waterwerkbladen gepubliceerd op deze site. De Waterwerkbladen zijn een praktijk-uitwerking van de verschillende artikelen in de NEN 1006, “Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties” en daarmee een belangrijke informatiebron bij  ontwerp, aanleg, ingebruikstelling en beheer van de leidingwaterinstallaties in gebouwen. De norm en Waterwerkbladen zijn bedoeld voor architecten, installateurs, gebouweigenaren, toezichthouders en controleurs.
Omdat de NEN 1006 eind 2015 helemaal is geactualiseerd, worden ook alle Waterwerkbladen herzien. De eerste serie van bijna 20 Waterwerkbladen is dus nu beschikbaar en op deze site te vinden.
De herziening van de overige Waterwerkbladen (ca. 25) volgt in de loop van 2016.
De herziening van de Waterwerkbladen vindt plaats in de Commissie Waterwerkbladen en wordt gefinancierd door Vewin, Vereniging van Waterbedrijven in Nederland.
Papieren versies van de Waterwerkbladen zijn te bestellen bij KvINL: in Waterwerkblad 0  is een bestelblad opgenomen.
Voor meer informatie: Rosé Derwort, rd@kiwa.nl 

Read More