Waterwerkbladen

Overeenkomstig het Bouwbesluit, het Drinkwaterbesluit en de aansluitvoorwaarden van de drinkwaterbedrijven in Nederland moeten drinkwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006 "Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties". Deze norm wordt uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).
De norm is om een aantal redenen algemeen gehouden, onder andere met het oog op de verschillende omstandigheden waaronder de drinkwaterbedrijven het drinkwater leveren en de verschillen in samenstelling daarvan. Om tot een goede harmonisatie in de uitvoering van drinkwaterinstallaties te komen, wordt in de Waterwerkbladen een nadere uitwerking gegeven van wat in de norm in algemene zin wordt gesteld. In de Waterwerkbladen zijn zowel bepalingen als richtlijnen opgenomen.
Daarnaast zijn voor bepaalde situaties tevens aanwijzingen gegeven voor de uitvoering. Het in de Werkbladen gestelde moet worden beschouwd als standaardvoorwaarden waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen om in overeenstemming te zijn met NEN 1006.

De NEN 1006 is in 2015 in zijn geheel herzien en in het najaar van 2015 gepubliceerd. Als gevolg daarvan zijn ook alle Waterwerkbladen herzien. Deze herziening heeft gefaseerd in 4 groepen plaatsgevonden en is inmiddels gereed. De groepen zijn te herkennen aan de versiedata "dec 2015", "jan 2017", "jan 2018" en "okt 2018".

Via onderstaande links kunt u de Waterwerkbladen downloaden. Let op: De documenten op deze pagina's zijn in pdf-formaat, en alleen leesbaar m.b.v. de (gratis te downloaden) Adobe Acrobat Reader.

In diverse waterwerkbladen kan worden verwezen naar het “overzicht beveiliging gevaarlijke toestellen” en eventuele beoordelingsrapporten.
Deze kunt u hier raadplegen.

Voor informatie of vragen over de Waterwerkbladen kunt u contact opnemen met Grabel van der Burg van Kiwa via NL.Waterwerkbladen@kiwa.com

Er zijn waterwerkbladen (4.4. serie) ter kritiek gepubliceerd. zie actueel op deze website.  

Voor een overzicht van de vervallen Waterwerkbladen klik hier.

PDF WB 0 Bestelblad apr 2021
PDF WB 1.0 Overzicht Waterwerkbladen jun 2023
PDF WB 1.1 Voorwoord, doelstelling en opzet waterwerkbladen jan 2019
PDF WB 1.3 Definities jun 2022
PDF WB 1.4 A Leidingwaterinstallaties in agrarische bedrijven sept 2022
PDF WB 1.4 B Leidingwaterinstallaties in gebouwen en inrichtingen voor behandeling van afvalwater sept 2022
PDF WB 1.4 C Leidingwaterinstallaties bij boor- en winlocaties voor gas en olie sept 2022
PDF WB 1.4 D Leidingwaterinstallaties in radionucliden-laboratoria jan 2018
PDF WB 1.4 E Vermijden van geluidhinder door leidingwater-installaties jan 2018
PDF WB 1.4 F Leidingwaterinstallaties in laboratoria sept 2022
PDF WB 1.4 G Beheer van leidingwaterinstallaties       apr 2020
PDF WB 1.4 H Tijdelijke leidingwaterinstallaties jan 2017
PDF WB 1.4 I Hygiënisch werken jan 2018
PDF WB 1.4 I -C Checklist hygiënisch werken jan 2018
PDF WB 2.1 Berekeningsgrondslagen: algemeen en overzicht apr 2021
PDF WB 2.1 A Berekeningsgrondslagen: druk, volumestroom en temperatuur voor tappunten en toestellen    maart 2023
PDF WB 2.1 A-T Toelichting op artikel 5.5 nooddouches waterwerkblad 2.1 A maart 2023 maart 2023
PDF WB 2.1 B Berekeningsgrondslagen: gemiddeld waterverbruik per etmaal voor mens, dier en plant dec 2015
PDF WB 2.1 C Berekeningsgrondslagen: berekening en ontwerpcriteria dec 2015
PDF WB 2.1 D Berekeningsgrondslagen: berekeningsmethode voor waterreservoirs dec 2015
PDF WB 2.1 E Berekeningsmethode voor bepalen inhoud en vermogen warmtapwatertoestel jan 2017
PDF WB 2.1 F Berekeningsmethode in verband met waterslag dec 2015
PDF WB 2.1 G Berekeningsgrondslagen en tabellen voor het bepalen van drukverliezen in buizen dec 2015
PDF WB 2.2 Leidingmaterialen: overzicht en toepassing jun 2022
PDF WB 2.2 A Leidingmaterialen: koperen buizen, hulpstukken en verbindingen jun 2022
PDF WB 2.2 B Leidingmaterialen: kunststof leidingsystemen, hulpstukken en verbindingen jun 2022
PDF WB 2.2 F Leidingmaterialen: gietijzeren buizen/nodulair, hulpstukken en verbindingen jun 2022
PDF WB 2.2 H Leidingmaterialen: verzinkt stalen draadpijpen, hulpstukken en verbindingen apr 2020
PDF WB 2.2 I Leidingmaterialen: dunwandig roestvast stalen buizen, hulpstukken en verbindingen jun 2022
PDF WB 2.3 Persproef jun 2022
PDF WB 2.4 Ingebruikstelling, reiniging en desinfectie apr 2021
PDF WB 2.5 Beschermingen jan 2018
PDF WB 2.6 Aarding leidingwaterinstallaties jan 2018
PDF WB 2.7 Installatiegebonden dossier dec 2015
PDF WB 3.1 Aanleg van leidingwaterinstallaties: algemeen jun 2022
PDF WB 3.1 T Toelichting op versie juni 2022 jun 2022
PDF WB 3.2 Aanleg van leidingwaterinstallaties: indeling in groepen dec 2015
PDF WB 3.3 Aanleg van leidingwaterinstallaties: afsluit- en aftapmogelijkheden dec 2015
PDF WB 3.4 Aanleg van leidingwaterinstallaties: leidingen in gebouwen dec 2015
PDF WB 3.5 Aanleg van leidingwaterinstallaties: leidingen buiten gebouwen (in of boven de grond) jan 2018
PDF WB 3.6 Aanleg van leidingwaterinstallaties: bevestiging van leidingen maart 2023
PDF WB 3.7 Aanleg van leidingwaterinstallaties: verschillende waterinstallaties in één perceel sept 2022
PDF WB 3.8 Aansluiting en beveiliging van (gevaarlijke) toestellen jun 2022
PDF WB 4.1 Drinkwaterreservoirs jun 2023
PDF WB 4.2 Onderbrekingen en voorraadbakken niet bestemd voor drinkwater jan 2018
PDF WB 4.3 Drukverhoginginstallaties: algemeen jan 2018
PDF WB 4.3 A Drukverhoginginstallaties: specifieke bepalingen en berekeningsgrondslagen voor installaties met schakelvat jan 2018
PDF WB 4.4 A Warmtapwaterinstallaties: leidingontwerp, wachttijden, toestellen en temperatuurregeling okt 2018
PDF WB 4.4 B Warmtapwaterinstallaties: beveiligingen okt 2018
PDF WB 4.4 C Warmtapwaterinstallaties: zonne-energiesystemen okt 2018
PDF WB 4.4 D Warmtapwaterinstallaties: warmtepompsystemen okt 2018
PDF WB 4.5 Brandblusinstallaties: algemeen jan 2018
PDF WB 4.5 A Brandblusinstallaties: brandslanghaspels sept 2022
PDF WB 4.5 B Brandblusinstallaties: automatische sprinklerinstallaties okt 2018
PDF WB 4.5 C Brandblusinstallaties: terreinleidingen met brandkranen jun 2022
PDF WB 4.5 D Brandblusinstallaties: open sproei-installaties jan 2018
PDF WB 4.5 E Brandblusinstallaties: drinkwaterinstallatie met sprinklerkoppen okt 2018
PDF WB 4.6 Waterbehandeling nov 2019
PDF WB 4.7 Huishoudwaterinstallaties jan 2018