Waterwerkbladen

Overeenkomstig het Bouwbesluit, het Drinkwaterbesluit en de aansluitvoorwaarden van de drinkwaterbedrijven in Nederland moeten drinkwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006 "Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties". Deze norm wordt uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).
De norm is om een aantal redenen algemeen gehouden, onder andere met het oog op de verschillende omstandigheden waaronder de drinkwaterbedrijven het drinkwater leveren en de verschillen in samenstelling daarvan. Om tot een goede harmonisatie in de uitvoering van de drinkwaterinstallatie te komen, wordt in de Waterwerkbladen een nadere uitwerking gegeven van wat in de norm in algemene zin wordt gesteld. In de Waterwerkbladen zijn zowel bepalingen als richtlijnen opgenomen.
Daarnaast zijn voor bepaalde situaties tevens aanwijzingen gegeven voor de uitvoering. Het in de Werkbladen gestelde moet worden beschouwd als standaardvoorwaarden waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen om in overeenstemming te zijn met NEN 1006.

De NEN 1006 is in 2015 in zijn geheel herzien en in het najaar van 2015 gepubliceerd. Als gevolg daarvan zullen ook alle Waterwerkbladen worden herzien. De eerste 2 series Waterwerkbladen zijn inmiddels herzien: zie hieronder die met als versiedatum "dec 2015" en "jan 2017". 

De derde serie Waterwerkbladen is met ingang van 10 juli ter commentaar gepubliceerd: u vindt ze onderaan deze pagina. Gebruik voor uw commentaar uitsluitend het daarvoor bestemde Template formulier. U kunt uw commentaar tot 15 september 2017 indienen bij rd@kiwa.nl.

De nog ontbrekende 4.4-serie zal naar verwachting eind 2017 ter commentaar worden gepubliceerd.

Via onderstaande links kunt u de Waterwerkbladen downloaden. Let op: De documenten op deze pagina's zijn in pdf-formaat, en alleen leesbaar m.b.v. de (gratis te downloaden) Adobe Acrobat Reader

Voor informatie of vragen over de Waterwerkbladen kunt u contact opnemen met Rosé Derwort van Kiwa via rd@kiwa.nl

Voor een overzicht van de vervallen Waterwerkbladen klik hier.

PDF WB 0 Bestelblad jan 2017
PDF WB 1.0 Overzicht waterwerkbladen jan 2017
PDF WB 1.1 Voorwoord, doelstelling en opzet waterwerkbladen dec 2015
PDF WB 1.2 Termen en definities jun 2004
PDF WB 1.4 A Leidingwaterinstallaties in agrarische bedrijven dec 2015
PDF WB 1.4 B Leidingwaterinstallaties in gebouwen en inrichtingen voor behandeling van afvalwater jan 2017
PDF WB 1.4 C Leidingwaterinstallaties bij boor- en winlocaties voor gas en olie jan 2017
PDF WB 1.4 D Leidingwaterinstallaties in radionucliden-laboratoria jun 2004
PDF WB 1.4 E Vermijden van geluidhinder door leidingwater-installaties jun 2004
PDF WB 1.4 F Leidingwaterinstallaties in laboratoria jan 2017
PDF WB 1.4 G Beheer van leidingwaterinstallaties       dec 2015
PDF WB 1.4 H Tijdelijke leidingwaterinstallaties jan 2017
PDF WB 2.1 Berekeningsgrondslagen: algemeen en overzicht dec 2015
PDF WB 2.1 A Berekeningsgrondslagen: druk, volumestroom en temperatuur voor tappunten en toestellen    jan 2017
PDF WB 2.1 B Berekeningsgrondslagen: gemiddeld waterverbruik per etmaal voor mens, dier en plant dec 2015
PDF WB 2.1 C Berekeningsgrondslagen: berekening en ontwerpcriteria dec 2015
PDF WB 2.1 D Berekeningsgrondslagen: berekeningsmethode voor waterreservoirs dec 2015
PDF WB 2.1 E Berekeningsmethode voor bepalen inhoud en vermogen warmtapwatertoestel jan 2017
PDF WB 2.1 F Berekeningsmethode in verband met waterslag dec 2015
PDF WB 2.1 G Berekeningsgrondslagen en tabellen voor het bepalen van drukverliezen in buizen dec 2015
PDF WB 2.2 Leidingmaterialen: overzicht en toepassing jan 2017
PDF WB 2.2 A Leidingmaterialen: koperen buizen, hulpstukken en verbindingen jan 2017
PDF WB 2.2 B Leidingmaterialen: kunststof leidingsystemen, hulpstukken en verbindingen jan 2017
PDF WB 2.2 F Leidingmaterialen: gietijzeren buizen/nodulair, hulpstukken en verbindingen jan 2017
PDF WB 2.2 H Leidingmaterialen: verzinkt stalen draadpijpen, hulpstukken en verbindingen jan 2017
PDF WB 2.3 Uitvoering persproef jun 2004
PDF WB 2.4 Ingebruikstelling, reiniging en desinfectie jan 2017
PDF WB 2.5 Beschermingen okt 2011
PDF WB 2.6 Aarding leidingwaterinstallaties jun 2004
PDF WB 2.7 Installatiegebonden dossier dec 2015
PDF WB 3.1 Aanleg van leidingwaterinstallaties: algemeen dec 2015
PDF WB 3.2 Aanleg van leidingwaterinstallaties: indeling in groepen dec 2015
PDF WB 3.3 Aanleg van leidingwaterinstallaties: afsluit- en aftapmogelijkheden dec 2015
PDF WB 3.4 Aanleg van leidingwaterinstallaties: leidingen in gebouwen dec 2015
PDF WB 3.5 Aanleg van leidingwaterinstallaties: leidingen in de grond buitenshuis jun 2004
PDF WB 3.6 Aanleg van leidingwaterinstallaties: bevestiging van leidingen dec 2015
PDF WB 3.7 Aanleg van leidingwaterinstallaties: verschillende waterinstallaties in één perceel jan 2017
PDF WB 3.8 Aansluiting en beveiliging van (gevaarlijke) toestellen dec 2015
PDF WB 4.1 Reservoirs voor de voeding van een drinkwaterinstallatie jun 2004
PDF WB 4.2 Onderbrekingen en voorraadbakken niet bestemd voor drinkwater jun 2004
PDF WB 4.3 Drukverhoginginstallaties: algemeen jun 2004
PDF WB 4.3 A Drukverhoginginstallaties: specifieke bepalingen en berekeningsgrondslagen voor installaties met schakelvat jun 2004
PDF WB 4.3 B Drukverhoginginstallaties: specifieke bepalingen en berekeningsgrondslagen voor installaties met druk(voorraad)ketel jun 2004
PDF WB 4.3 C Drukverhoginginstallaties: specifieke bepalingen berekeningsgrondslagen voor installaties met pompen met variabele rotatiefrequentie (toerental) jun 2004
PDF WB 4.4 A Warmtapwaterinstallaties: leidingontwerp, wachttijden, toestellen en temperatuurregeling sep 2007
PDF WB 4.4 B Warmtapwaterinstallaties: beveiligingen okt 2011
PDF WB 4.4 C Warmtapwaterinstallaties: zonne-energiesystemen sep 2007
PDF WB 4.5 Brandblusinstallaties: algemeen jun 2004
PDF WB 4.5 A Brandblusinstallaties: brandslanghaspels okt 2011
PDF WB 4.5 B Brandblusinstallaties: automatische sprinklerinstallaties jun 2004
PDF WB 4.5 C Brandblusinstallaties: terreinleidingen met brandkranen jun 2004
PDF WB 4.5 D Brandblusinstallaties: open sproei-installaties jun 2004
PDF WB 4.6 Waterbehandeling jan 2017
PDF WB 4.7 Huishoudwaterinstallaties jun 2004
Hieronder staan de 20 Concept-Waterwerkbladen uit groep 3; naast WB 1.4 I zelf zijn afzonderlijk checklists toegevoegd. Gebruik voor uw commentaar het erboven geplaatste Template formulier en stuur dit voor 15 september 2017 naar rd@kiwa.nl.

Template formulier
PDF 1.3 Definities jul 2017
PDF 1.4 A Leidingwaterinstallaties in agrarische bedrijven jul 2017
PDF 1.4 D Leidingwaterinstallaties in radionucliden-laboratoria jul 2017
PDF 1.4 E Vermijden van geluidhinder door leidingwaterinstallaties jul 2017
PDF 1.4 I Hygiënisch werken jul 2017
PDF 1.4 I Checklists ter bevordering van hygiënisch werken jul 2017
PDF 2.3 Persproef jul 2017
PDF 2.5 Beschermingen jul 2017
PDF 2.6 Aarding leidingwaterinstallaties jul 2017
PDF 3.1 Toelichting op Waterwerkblad WB 3.1: DEC 2015  
PDF 3.5 Aanleg van leidingwaterinstallaties: leidingen buiten gebouwen (in of boven de grond) jul 2017
PDF 4.1 Drinkwaterreservoirs jul 2017
PDF 4.2 Onderbrekingen en voorraadbakken niet bestemd voor drinkwater       jul 2017
PDF 4.3 Drukverhoginginstallaties: algemeen jul 2017
PDF 4.3 A Drukverhoginginstallaties: specifieke bepalingen en berekeningsgrondslagen voor installaties met schakelvat jul 2017
PDF 4.5 Brandblusinstallaties: algemeen jul 2017
PDF 4.5 A Brandblusinstallaties: brandslanghaspels jul 2017
PDF 4.5 B Brandblusinstallaties:automatische sprinklerinstallaties jul 2017
PDF 4.5 C Brandblusinstallaties: terreinleidingen met brandkranen jul 2017
PDF 4.5 D Brandblusinstallaties: open sproei-installaties jul 2017
PDF 4.5 E Brandblusinstallaties: woning- en waterleidingsprinklers jul 2017
PDF 4.7 Huishoudwaterinstallaties jul 2017