Woningwet en Bouwbesluit

De Woningwet bevat algemene wettelijke bepalingen voor bouwwerken en ook voor de zich daarin bevinden installaties. In het Bouwbesluit zijn deze bepalingen verder uitgewerkt en is onder meer aangegeven dat drink- en warmwaterinstallaties moeten voldoen aan NEN 1006: zie Bouwbesluit 2012, afdeling 6.3, de artikelen 6.12, lid 1 en 6.13, lid 1:

  • 6.12, lid 1: een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006
  • 6.13, lid 1: een voorziening voor warm water voldoet aan NEN 1006

Het Bouwbesluit is een zgn. Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB), die is gebaseerd op de Woningwet.