Drinkwaterregeling

De (grotendeels) per 1 juni 2011 in werking getreden Drinkwaterregeling bevat "nadere regels met betrekking tot enige onderwerpen inzake de voorziening van drinkwater, warm tapwater en huishoudwater".
Artikel 3 bevat de nadere regels voor huishoudwater; artikel 15 die van zgn. wijkwarmtapwatervoorzieningen.

Voor drinkwater zijn de volgende onderdelen van belang:

 • Artikel 9: eisen aan degene die monstername en analyse doet;
 • Artikel 10: meetprogramma en meetfrequentie;
 • Artikel 11: plaats en tijdstip monstername en bewaring monsters;
 • Bijlage 3 behorende bij artikel 10 en 11, met daarin opgenomen onder andere:
  • tabel IIIc: meetprogramma bij ontharding in eigen beheer
  • tabel IIId: meetprogramma bij behandeling met alternatieve techniek t.b.v. legionellapreventie in eigen beheer
  • tabel IIIe: meetprogramma bij andere behandeling in eigen beheer
  • tabel IIIf: meetprogramma collectieve leidingnetten (met distributie > 100 m3 drinkwater per dag)
  • tabel IIIg: meetprogramma wijkwarmtapwatervoorzieningen (productie/distributie > 10 m3 warm tapwater per dag).