NEN 1006

De NEN 1006 bevat de eisen waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen uit oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. De norm wordt aangewezen in Drinkwaterbesluit en Bouwbesluit.
De eisen zijn in algemene termen beschreven; om tot een goede harmonisatie in de uitvoering en beheer van leidingwaterinstallaties te komen zijn in de Waterwerkbladen voorbeelden gegeven die ten minste aan de gestelde algemene eisen uit de NEN 1006 voldoen.

De NEN 1006 kan worden besteld bij NEN: www.nen.nl