Installateurs

U bent als installateur verantwoordelijk voor een goede aanleg van een drinkwaterinstallatie. Eigenaren en exploitanten van drinkwaterinstallaties moeten aan een aantal verplichtingen voldoen; ze zijn hieronder verder uitgewerkt. Daarbij is het onder meer van belang of het al dan niet om een collectieve installatie gaat en of een collectieve installatie prioritair is, of niet. U als installateur speelt een belangrijke rol bij de invulling van de diverse verplichtingen. Om u bij uw werk te ondersteunen zijn meerdere documenten van belang.
Het gaat om:

Ook zijn de Aansluitvoorwaarden en Algemene Voorwaarden van belang van het drinkwaterbedrijf in wiens voorzieningsgebied de installatie zich bevindt. Het voorzieningsgebied vindt u hier. De voorwaarden van de diverse drinkwaterbedrijven vindt u op hun site. Die sites vindt u hier.