Drinkwaterbedrijven

De drinkwaterbedrijven in Nederland zorgen ervoor dat er 24 uur per dag betrouwbaar drinkwater uit de kraan komt. Daarvoor wint het drinkwaterbedrijf water uit de ondergrond, een rivier, kanaal of meer, zuivert dat water vervolgens en zorgt ervoor dat het via een uitgebreid distributienet naar de klant wordt gepompt. Dagelijks neemt het drinkwaterbedrijf drinkwatermonsters om de kwaliteit over het hele traject van bron tot kraan te controleren. Eventuele lichtere afwijkingen worden direct gecorrigeerd. Mocht zich een ernstiger afwijking voordoen dan wordt in overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bepaald of de levering van het drinkwater, eventueel onder voorwaarden, kan worden voortgezet. Als dat niet wenselijk is moet er worden gezocht naar alternatieven; de drinkwaterbedrijven garanderen immers een continue levering. Tegelijk wordt uiteraard het probleem aangepakt.

Drinkwaterinstallaties bij de klant kunnen ongewild het distributienet verontreinigen. Wanneer een installatie niet goed is aangelegd of beveiligd of niet goed wordt beheerd kan verontreinigd water terugstromen in het distributienet van het drinkwaterbedrijf. Het drinkwaterbedrijf controleert daarom de installaties op gevaar voor verontreiniging van het distributienet van zijn bedrijf (zie art. 24, lid 1 van de Drinkwaterwet). Sinds 2001 heeft het drinkwaterbedrijf de wettelijke taak om ook collectieve watervoorzieningen en collectieve leidingnetten die op het distributienet zijn aangesloten te controleren op gevaar voor verontreiniging van het water aan de kraan (zie art. 24, lid 2 van de Drinkwaterwet). Als hierbij afwijkingen worden geconstateerd, wordt de eigenaar/exploitant van de installatie daarop aangesproken. In ernstige gevallen wordt samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekeken of direct maatregelen nodig zijn.