Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) richt zich op het handhaven van wetten, regels en beleidsnota's die vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In dat kader houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toezicht op de naleving van wettelijke taken van de drinkwaterbedrijven. Eén van die taken van de drinkwaterbedrijven is de controle op de drinkwaterinstallaties die zijn aangesloten op hun distributienetten.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert zelf ook controles uit, bijvoorbeeld controle op de drinkwaterinstallaties die niet zijn aangesloten op het distributienet van een drinkwaterbedrijf, maar op die van een collectieve watervoorziening.

Zie voor meer informatie hierover de volgende websites: