Overzicht verplichte beheerstaken

(Onderstaande tekst betreft artikel 16 uit Werkblad 1.4G, Beheer van leidingwaterinstallaties)

 

Verplichte beheerstaken gecontroleerd door drinkwaterbedrijven en/of VROM 1

 

Eigenaren van bepaalde risicovolle installaties zijn verplicht een aantal aanvullende beheerstaken uit te voeren. De beheerstaken zijn vastgelegd in pakketten (pakket A, C en D). Een eigenaar van een installatie kan te maken krijgen met een combinatie van verschillende pakketten. Op basis van onderstaande criteria kan de eigenaar/gebruiker van leidingwaterinstallatie bepalen of de installatie valt onder de verplichte beheertaken.

 

  •  

  • Pakket A

     

Voor grote c.q. uitgebreide installaties geldt pakket A. De grootte van de leidingwaterinstallatie wordt ontleend aan de capaciteit van de watermeter. Indien het kaliber van de watermeter groter is dan
Q3 -10 (Qn6) dan moet pakket A uitgevoerd worden.

Noot: Indien het bedrijf beschikt over een kleinere meter omdat er een reservoir is geplaatst, moet bepaald worden wat de capaciteit van de meter zou moeten zijn zonder een reservoir. Bedrijven die alleen toestellen hebben geplaatst voor huishoudelijk gebruik (zie omschrijving WB 3.8) of een grotere meter hebben enkel vanwege een brandblusvoorziening, hoeven niet te beschikken over pakket A.

  •  

  • Pakket C

     

Voor collectieve leidingwaterinstallaties waarbij de kwetsbaarheid van de gebruikers middelmatig of hoog is, geldt pakket C.

  • Pakket D

 

Voor installatie waarvan het watergebruik groter dan 100 m3 per dag is of het warmtapwatergebruik groter dan 10 m3 per dag, geldt pakket D.

Dit is ook het geval als in een collectieve installatie het geleverd drinkwater wordt behandeld en bestemd of mede bestemd is voor menselijke consumptie en hygiĆ«ne. In tabel 1 zijn de verplichte beheerspakketten en de hier behorende beheerstaken weergegeven. Voor het uitvoeren van verplichte meetprogramma´s, zie het Drinkwaterbesluit.

 

Tabel 1 Verplichte beheerstaken

 

Nr

 

Verplichte beheerstaken

Werkblad artikel

Pakket A

Pakket C

Pakket D

1

Periodieke controle of de juiste toestelbeveiligingen zijn aangebracht en ook goed werken

 

4

X

   

2

Het beschikbaar hebben en actueel houden van installatietekeningen en of schema 's

 

15

X

   

3

Controle op voldoende doorstroming / verversing van essentiƫle leidingdelen

 

10

X

   

4

Uitvoeren van verplichte meetprogramma’s (ook op drinkwaterreservoirs)

 

14

   

X

5

Uitvoeren beheersmaatregelen beheersplan legionellapreventie

 

13

 

X

 

6

Bijhouden van overzicht met toestellen en hun beveiligingen

 

15

X

   

7

Bijhouden van een logboek

 

15

X*

 

 

8

Bijhouden van controlelijsten

 

15

X

 

 

* Het aantoonbaar maken dat de toestelbeveiligingen zijn gecontroleerd en goed werken, kan door middel van het bijhouden van een (eenvoudig) logboek of middels een gelijkwaardig registratiesysteem.

1 De vermelde beheerstaken worden door drinkwaterbedrijven en/of VROM-Inspectie gecontroleerd. Controle onthoudt de eigenaren van een leidingwaterinstallatie niet van hun plicht om te voldoen aan alle beheersaspecten en -taken vermeld in het werkblad. Het houdt tevens niet in dat andere beheersaspecten en -taken bij dezelfde of andere eigenaren niet gecontroleerd (kunnen) worden.