Model logboek

 

(Het betreft de tekst van artikel 17.3 uit Waterwerkblad 1.4G. Beheer van leidingwaterinstallaties)  

Onderstaand is een model voor een standaard logboek weergegeven. Deze kan worden toegepast voor de registratie van de uitvoering van de controle en beheerstaken zoals deze in de controlelijst zijn vastgelegd.

 

Logboek

Locatie:

Uitgevoerde controle

en beheerstaken

Registratie uitvoering

Naam / paraaf

Datum

Bevindingen / opmerkingen

       
       

 

Omdat inbouwkeerkleppen (EB) na 10 jaar vervangen moeten worden, is het raadzaam de installatiedatum (jaartal) in het logboek op te nemen.