Model controlelijst beheer leidingwaterinstallatie

Onderstaand is een model voor een controlelijst beheer leidingwaterinstallaties weergegeven.
(Het betreft de tekst van artikel 17.1 uit Waterwerkblad 1.4G, Beheer van leidingwaterinstallaties)

Model controlelijst beheer leidingwaterinstallatie

Naam bedrijf : _________________________________

Locatie : _________________________________

Locatieadres : _________________________________

Postcode : _________________________________

Plaats : _________________________________

In deze controlelijst is door de eigenaar of gebruiker van de leidingwaterinstallatie aangegeven op welke punten en met welke frequentie de betreffende installatie wordt gecontroleerd en onderhouden. Wanneer een of meerdere aangegeven punten op de betreffende installatie niet van toepassing zijn kan dit in de betreffende kolom worden aangevinkt. De eigenaar of gebruiker kan naar behoefte controlepunten toevoegen.

Nr.

Omschrijving van de controle

Art.nr. WB 1.4G

Van toepassing
op installatie:
ja/nee

Frequentie
x-maal/jaar

1.

Afsluiters, stopkranen, (af)tapkranen en mengkranen: goede werking

3.1

 

 

2.

Spoelkranen, douchekoppen, schuimstraalmondstukken

3.2

3.3

 

 

3.

Verspilling van water en energie

3.4

 

 

4.

Terugstroombeveiligingstoestellen: goede werking

4

18

 

 

5.

Procesbeveiligingstoestellen: goede werking

4

 

 

6.

Warmtapwaterinstallaties:
hoogte warmtapwatertemperatuur aan tappunten
en in (deel)ringen,
warmtapwatertoestel o.a.
warmtewisselaars,
circulatiepompen en inregelafsluiters
isolatie


5.1

5.2, 5.3
en 5.4
5.5
5.6

 

 

7.

Drukverhoginginstallatie

6.1

 

 

8.

Brandpompen

6.2

 

 

9.

Brandslanghaspels

6.3

 

 

10.

Waterbehandeling o.a. vervangen patronen voor eenmalig gebruik en resthardheid onthardingstoestellen

7

 

 

11.

Drinkwaterreservoirs: controle en onderhoud

8

 

 

12.

Afvoer ontlastwater

9

 

 

13.

Leidingen: merken, verversen en bovenmatige opwarming

10

 

 

14.

Leidingen: gegalvaniseerde staal en lood

11

 

 

15.

Meterkasten met warmtelevering

12

 

 

16.

Wettelijke voorschriften legionella

13

 

 

17.

Meetprogramma conform Waterleidingbesluit

14

 

 

18.

Beheer documenten

15, 17

 

 

19.

Verplichte beheerstaken (pakket A, B, C en/of D)

16

 

 

Opgesteld door: (naam, datum en paraaf)