Model controlelijst beheer leidingwaterinstallatie

Onderstaand is een model voor een controlelijst beheer leidingwaterinstallaties weergegeven.
(Het betreft onderwerpen uit Waterwerkblad 1.4G, Beheer van leidingwaterinstallaties).

Model controlelijst beheer leidingwaterinstallatie

Naam bedrijf : _________________________________

Locatie : _________________________________

Locatieadres : _________________________________

Postcode : _________________________________

Plaats : _________________________________

In deze controlelijst is door de eigenaar of gebruiker van de leidingwaterinstallatie aangegeven op welke punten en met welke frequentie de betreffende installatie wordt gecontroleerd en onderhouden. Wanneer een of meerdere aangegeven punten op de betreffende installatie niet van toepassing zijn kan dit in de betreffende kolom worden aangevinkt. De eigenaar of gebruiker kan naar behoefte controlepunten toevoegen.

Nr. Omschrijving van de controle Art.nr. WB 1.4G Van toepassing
op installatie:
ja/nee
Frequentie
x-maal/jaar
1. Welke normen, wetgeving en publicaties zijn van toepassing 1    
2. Algemeen
Vaststellen onderhoud en beheer; op basis van wat, volgens welke richtlijnen/regels, met welke benodigdheden en verantwoordelijkheden en bevoegdheden
2    
3. Kranen en dergelijke 4    
5. Voorstel:
Temperatuur
Afzetting en Sediment
Anodes
Controle op dichtheid
Circulatiesysteem
Isolatie
 
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
   
6. Huishoudwaterinstallaties 6    
7. Drukverhoginginstallatie 7    
8. Brandblusinstallaties
Brandpompen
Brandslanghaspels
 
8.1
8.2
   
9. Waterbehandeling
Ontharding
Filters
9    
10. Drinkwaterreservoirs: controle en onderhoud 10    
11. Afvoeren van ontlastwater 11    
12. Leidingen
Markeren
Verversing
Temperatuur
 
12.1
12.2
12.3
   
13. Gegalvaniseerde stalen en loden leidingen 13    
14. Legionellapreventie 14    
15. Meetprogramma 15    
16. Documenten
Tekeningen, Controlelijst, Overzicht toestellen, Logboek, Onderhoudsinstructies
16    
17. Beheertaken met registratieverplichting
Pakket A, C en D
Drinkwaterreservoir
17    

 
Opgesteld door: (naam, datum en paraaf)