Voorbereiding controle

Hoe bereidt u zich als eigenaar/exploitant voor op de controle? Om te beginnen kunt u alle relevante informatie over de drinkwaterinstallatie verzamelen. Om inzicht te krijgen in de risico's van uw drinkwaterinstallatie moet u de volgende informatie bij de hand hebben:

 • tekening/beschrijving van de installatie
 • lijst van de aangesloten toestellen en de bijbehorende beveiligingen.

   

Om u daarbij te helpen is een controlelijst ontwikkeld; die lijst vindt u hier.
Hoe beter uw voorbereiding is, hoe sneller de controle kan worden uitgevoerd en hoe beter uw installatie kan worden beoordeeld. Verder is het belangrijk dat u, of een persoon die inzicht heeft in de drinkwaterinstallatie, meewerkt aan deze controle.

Op basis van de wetgeving, de voorwaarden van het drinkwaterbedrijf en de relevante werkbladen moet u bepaalde aspecten van de drinkwaterinstallatie documenteren. Afhankelijk van uw situatie (Waterwerkblad 1.4 G) gaat het hierbij om de volgende documenten:

 • tekening/beschrijving van de installatie
 • lijst met de aangesloten toestellen en hun beveiligingen, plus eventueel een lijst met de gebruikte chemicaliĆ«n
 • bewijsstukken van voorgeschreven periodiek onderzoek – onder meer ter controle van toestelbeveiligingen

   

en bij waterreservoirs, eigen winningen, behandeling van water of grote installaties (meer dan 100 m3 drinkwater of meer dan 10 m3 warm tapwater per dag):

 • meetprogramma, met resultaten van uitgevoerde metingen

   

Terug naar de pagina Eigenaren/exploitanten