Regels

Wilt u zien of u aan de regels voldoet? Raadpleeg dan onze "Checklist regels" hieronder. 
De wettelijke verplichtingen zijn gericht op de bescherming van de gezondheid van degenen die drinkwater gebruiken. Deze gebruikers zijn niet alleen dichtbij de installatie te vinden, maar ook in de wijdere omgeving. Er is immers een kans dat verontreinigd water terugstroomt in het openbare distributienet.


Checklist regels

Uw verantwoordelijkheid is afhankelijk van de aard van uw installatie. De volgende punten geven aan waar het om gaat bij de aanleg en het beheer van een installatie:

  • Zijn de aangesloten toestellen op uw drinkwaterinstallatie voldoende beveiligd (zo krijgt u inzicht in het risico van verontreiniging vanuit een aangesloten toestel)?
  • Werkt het beveiligingstoestel nog goed?
  • Is een juiste werking van de installatie (inclusief beveiligingen) verzekerd door goed beheer en onderhoud?
  • Is er een kans op verontreiniging door de toegepaste materialen?
  • Kunnen elementen in de omgeving de kwaliteit van het drinkwater in uw installatie ongunstig beïnvloeden?
  • Wordt het drinkwater voldoende ververst om de kwaliteit te waarborgen?
  • Is de warmwatertemperatuur hoog genoeg om ongewenste bacteriegroei te voorkomen?
  • Als uw installatie voorzien is van speciale voorzieningen (reservoir voor een voorraad drinkwater of waterbehandeling voor consumptieve of hygiënische doeleinden): voert u uw beheer dan volgens de voorschriften uit?

     

Terug naar de pagina Eigenaren/exploitanten