Technische eisen drinkwaterinstallaties

Drinkwaterbedrijven leveren via hun distributienet veilig, gezond en smakelijk drinkwater bij hun klanten af. Wanneer in de drinkwaterinstallatie beveiligingen ontbreken of niet functioneren of wanneer er tekortkomingen zijn in aanleg, beheer of onderhoud kan de kwaliteit van het water in de installatie achteruit gaan. Hierdoor kan het distributienet verontreinigd raken en kan de gezondheid van de gebruikers van de installatie in gevaar komen. Om deze risico’s zoveel mogelijk te voorkomen moet een drinkwaterinstallatie aan bepaalde technische eisen voldoen en moet de eigenaar/exploitant soms bepaalde beheersmaatregelen uitvoeren of specifiek onderhoud doen.

Die technische eisen zijn vermeld in de NEN 1006 en de Waterwerkbladen. De NEN 1006 is te bestellen bij NEN. De Waterwerkbladen vindt u hier.