Overzicht verplichte beheertaken

Onderstaande tekst betreft artikel 17 uit Werkblad 1.4G, 
Beheer van leidingwaterinstallaties

 

17. Beheertaken met registratieverplichting

Op basis van wetgeving en aansluitvoorwaarden zijn beheerpakketten opgesteld die door de drinkwaterbedrijven worden getoetst als onderdeel van de wettelijke controletaak.

De beheertaken met registratieverplichting zijn vastgelegd in pakketten A, C en/of D. Een eigenaar/exploitant van een installatie kan te maken krijgen met een combinatie van verschillende pakketten. Zie hierna voor een overzicht van beheertaken per pakket.

 

  • Pakket A

Voor grote c.q. uitgebreide installaties geldt pakket A. De grootte van de leidingwaterinstallatie wordt ontleend aan de capaciteit van de watermeter. Bij een kaliber van de watermeter vanaf
Q3=
16 (Qn10) moet pakket A uitgevoerd1 worden.

Uitzonderingen:

- Indien de leidingwaterinstallatie wordt gevoed via een kleinere watermeter omdat er een reservoir is geplaatst, moet bepaald worden wat de capaciteit van de meter zou moeten zijn zonder een reservoir. De gevonden capaciteitswaarde is maatgevend;

- Leidingwaterinstallaties in woongebouwen waarin enkel toestellen zijn geplaatst voor huishoudelijk gebruik (zie omschrijving WB 3.8) vallen niet onder pakket A;

- Leidingwaterinstallaties van bedrijven die een grotere watermeter hebben, enkel vanwege een brandblusvoorziening, vallen niet onder pakket A;
 

  • Pakket C

Voor collectieve leidingwaterinstallaties waarbij de kwetsbaarheid van de gebruikers middelmatig of hoog is, geldt pakket C.

Zie hiervoor Drinkwaterbesluit artikel 35 t/m 44.
 

  • Pakket D

Voor een installatie waarvan het drinkwaterverbruik groter is dan 100 m3 per dag of het warmtapwatergebruik groter dan 10 m3 per dag geldt pakket D.

Dit is ook het geval als in een collectieve installatie het geleverd drinkwater wordt behandeld en bestemd of mede bestemd is voor menselijke consumptie en hygiƫne.
In tabel 1 zijn de verplichte beheerpakketten en de hier behorende beheertaken weergegeven. Voor het uitvoeren van verplichte meetprogramma´s, zie het Drinkwaterbesluit.

 

Tabel 1 Verplichte beheertaken

Nr Verplichte beheerstaken Werkblad- artikel

Pakket   A

Pakket    C

Pakket D

1 Periodieke controle of de juiste toestelbeveiligingen zijn aangebracht en ook goed werken 4 X    
2 Controle op voldoende doorstroming / verversing van essentiĆ«le leidingdelen 12 X    
3 Uitvoeren beheersmaatregelen beheersplan legionellapreventie 14   X  
4 Uitvoeren van verplichte meetprogramma’s (ook op drinkwaterreservoirs) 15     X
5 Het beschikbaar hebben en actueel houden van installatietekeningen en of schema's 16 X    
6 Bijhouden van overzicht met toestellen en hun beveiligingen 16 X    
7 Bijhouden van een logboek 16   X*    
8 Bijhouden van controlelijsten 16 X    
 


1 Pakket A geldt ook vanaf een begrenzerwaarde van  10 m3/uur. Voorbeeld: watermeter Q3=16 met een begrenzer van 9 m3/uur valt niet onder pakket A. 
* Het aantoonbaar maken dat de toestelbeveiligingen zijn gecontroleerd en goed werken kan door middel van het bijhouden van een (eenvoudig) logboek of door middel van een gelijkwaardig registratiesysteem.