Model logboek

Onderstaande tekst betreft artikel 18.3 uit Waterwerkblad 1.4G, Beheer van leidingwaterinstallaties

  

 

18.3 Model logboek

Onderstaand is een model voor een standaard logboek weergegeven. Deze kan worden toegepast voor de registratie van de uitvoering van de controle en beheertaken zoals deze in de controlelijst zijn vastgelegd.

 

Logboek

Locatie:

Uitgevoerde controle

en beheertaken

Registratie uitvoering

Naam / paraaf

Datum

Bevindingen / opmerkingen

       
       

 

Omdat inbouwkeerkleppen (EB) na 10 jaar vervangen moeten worden, is het raadzaam de installatiedatum (jaartal) in het logboek op te nemen.