Model Controlelijst beheer leidingwaterinstallatie

Onderstaande tekst betreft artikel 18.1 uit Waterwerkblad 1.4G, Beheer van leidingwaterinstallaties

 

18.1 Model controlelijst beheer leidingwaterinstallatie

Onderstaand is een model voor een controlelijst beheer leidingwaterinstallaties weergegeven. In deze controlelijst is aangegeven op welke punten en met welke frequentie de betreffende installatie wordt gecontroleerd en onderhouden. Wanneer een of meerdere aangegeven punten op de betreffende installatie niet van toepassing zijn, kan dit in de betreffende kolom worden aangegeven. Naar behoefte kunnen controlepunten worden toegevoegd.

 

Model controlelijst beheer leidingwaterinstallatie

Naam bedrijf : _________________________________

Locatie : _________________________________

Locatieadres : _________________________________

Postcode : _________________________________

Plaats : _________________________________

 

Nr.

Omschrijving van de controle

Art.nr. WB    1.4G

Van toepassing
op installatie:
ja/nee

Frequentie
x-maal/jaar

1.

Kranen en dergelijke

3

 

 

2.

Beveiligingstoestellen/voorzieningen

4 en
19 t/m 28

 

 

3.

Warmtapwaterinstallaties

5

 

 

4.

Huishoudwaterinstallaties

6

 

 

5.

Drukverhoginginstallaties

7

 

 

6.

Brandpompen

8.1

 

 

7.

Brandslanghaspels

8.2

 

 

8.

Waterbehandelingstoestellen

9

 

 

9.

Drinkwaterreservoirs

10

 

 

10.

Afvoeren van ontlastwater

11

 

 

11.

Leidingen: markeren, verversen en temperatuur

12

 

 

12.

Gegalvaniseerde stalen en loden leidingen

13

 

 

13.

Legionellapreventie

14

 

 

14.

Meetprogramma

15

 

 

15.

Documenten

16

 

 

16.

Beheertaken met registratieverplichting (pakket A, C en/of D)

17

 

 

Opgesteld door: (naam, datum en paraaf)