Controle van drinkwaterinstallaties

Drinkwaterbedrijven hebben de wettelijke plicht om de drinkwaterinstallaties te controleren op risico’s voor distributienet en gebruikers. Die verplichting staat vermeld in artikel 24, lid 1 en lid 2 van de Drinkwaterwet. De drinkwaterbedrijven voeren die controles geïntegreerd uit.
Bij de uitvoering van de controles gaan de drinkwaterbedrijven uit van een risico-benadering, waarbij risicovolle installaties regelmatig worden bezocht en risico-arme installaties niet. Zij doen dit op basis van het document "Risicoklasse-indeling van drinkwaterinstallaties". Dat document vindt u hier. 
Speciale aandacht gaat bij de controles uit naar die collectieve drinkwaterinstallaties waarvoor met het oog op preventie van legionella aanvullende eisen gelden. Deze worden "prioritaire installaties" genoemd en het betreft (bepaalde categorieën van) de volgende installaties, voor zover zich daarin aërosolvormende tappunten bevinden:
 • ziekenhuizen;
 • zorginstellingen;
 • logiesverblijven;
 • asielzoekerscentra;
 • penitentiaire inrichtingen;
 • badinrichtingen;
 • kampeerterreinen;
 • jachthavens;
 • truckstops.

   

Risicovolle situaties die ook na hercontrole niet (voldoende) verbeteren worden door de drinkwaterbedrijven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gemeld.

Jaarlijks rapporteren de drinkwaterbedrijven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de resultaten van hun controles.